MENÜ

A NAP LAPJA 

ÖNMEGVALÓSÍTÁS, A TUDAT SZINTJEI, TUDAT MŰKÖDÉSE, SIKERFOLYAMAT, FEJLŐDÉS

Az alább ismertetett anyag az önmegvalósításnak a gyakorlatban többszörösen
kipróbált és bevált rendszere.

Bővebben Tóth András-Tóth Andrásné: Anyagi függetlenség az ezoterikus és
spirituális fejlődés tükrében
c. könyvében találhatsz információt, amely könyv egyben az alábbi szöveg forrása.

 

A TUDAT MŰKÖDÉSE

 

A TUDAT SZINTJEI

A siker, vagy önmegvalósítás alapja a fejlődés, a tudatos fejlődést pedig óriási mértékben
meghatározza a tudat működésének ismerete.

Tudatalatti
A tudat legalsó szintje.
Feladata az információk tárolása.Minden olyan dolog, esemény ami eddigi életünkben történt
velünk, vagy körülöttünk, bekerül a tudatalattinkba és ott elraktározódik.Az érzékszerveink
által érzékelt dolgok és saját gondolataink egyaránt odakerülnek, ezért a tudatalatti a valós és
vélt dolgok tárháza.A saját magunk, vagy mások által kialakított hitek, vélemények, gondolatok
– attól függetlenül hogy helytállóak e – ha elfogadjuk őket, bekerülnek tudatalattinkba és
befolyásolják döntéseinket.

Tudatos tudat
A tudat második szintje.
Összetett szerepe van.Egyrészt feladata a logikus gondolkodás, másrészről a külvilággal való
kapcsolattartás az érzékszerveken keresztül.Ezen a tudatszinten hozzuk a döntéseinket.Itt lakozik a szintetikus képzelet.

„Tudatfeletti” (Felsőbb Én, Végtelen intelligencia, Magasabb tudat stb.)
A tudat harmadik szintjét sokféleképpen nevezhetjük.
Ez a tudatszint van kapcsolatban az Univerzummal, itt található az alkotó képzelet.Feladata biztosítani az energiát álmaink, vágyaink megvalósításához.

 

A TUDAT MŰKÖDÉSE

Az információ érzékszerveinken keresztül – a tudatos tudat közvetítésével – bekerül a
tudatalattiba és ott elraktározódik kódolt energiaként.Manapság több negatív dologgal
találkozunk, ezért a tudatalattinkban több a negatív információ, mint a pozitív.A tudat
második szintje nem szelektálja a jó és rossz információkat, hanem válogatás nélkül
továbbítja az alsó szintre.
A tudatalattiban elraktározott pozitív és negatív információk aránya határozza meg azt,
hogy pozitív vagy negatív gondolkodásúak vagyunk e.Amennyiben túl sok negatív információt
tartalmaz, pesszimista képet alkotunk magunkról és a környezetünkről.Ha a pozitív és
negatív információk egyensúlyban vannak, derűlátóak vagyunk, és alkalmassá válhatunk a
sikerre.
A tudatalatti alacsony rezgésen, frekvencián működik, míg a tudat felső szintje magas
rezgésekre érzékeny.A tudat felső része hasonló egy rádió adóvevőhöz amelynek antennája
az univerzális energia rezgéseit fogja.Azt, hogy a világmindenség végtelen energiájából
mennyit tudunk használni, pozitív és negatív gonolataink aránya határozza meg.
A tudat működésének ismerete elengedhetetlen ahhoz, hogy tudatosan befolyásolhassuk
energiaáramlásunkat, ezáltal testi-lelki állapotunkat és életkörülményeinket is.
Mivel a valós és valótlan információk egyaránt bekerülnek a tudatalattiba, előfordulhat a
következő eset.Egy dologgal kapcsolatban negatív információkat szerzünk bizonyos
ismerősünktől, aki kudarcot vallott és feladta.Ugyanazt a dolgot mások, akik nem tartoznak
ismerőseink körébe, sikerrel vették, de velük nem beszéltünk.Így adott dologgal kapcsolatban
eltárolódik bennünk egy negatív információ.Amikor szembekerülünk az adott dologgal,
automatikusan kételyeink támadnak, hiszen felébred bennünk a negatív információ emléke.
Logikus gondolkozásunk úgy dönt, hogy az nem jó, így meg sem ismerjük közelebbről.

 

tudat mukodese

 

A SIKER FOLYAMATA

 

Két természetes félelemmel születünk a világra, amelyek megvédeni hivatottak bennünket.
E kettő az erős zajtól és a leeséstől való félelem.Az összes többi félelmünk tanult, s mint
ilyen, megtanulhatjuk elhagyni.
Az emberek többsége úgy érzi, hogy többre hivatott, többre képes, többet érdemel, mint
ahol tart.Mégis valamilyen oknál fogva (félelem, kétely) nem indulnak el a siker felé vezető
úton.
A siker nem más, mint egy állapot, valaminek az eredménye.Ahhoz, hogy eredményt
kapjunk, tettekre van szükségünk.Cselekedni  akkor cselekszünk, ha eldöntöttük, hogy
megtesszük.A döntést megelőzik az érzelmek.Az érzelmeket megelőzik a gondolatok, a
gondolatok pedig a tudatból erednek.
Leegyszerűsítve azt mondhatjuk, hogy a siker a tudatállapotunk függvénye.
Tudatállapotunkat elsősorban a tudatalattinkban elraktározott negatív és pozitív információk
aránya határozza meg.Tudatalattink állapota befolyásolja a három tudatszint kapcsolatát,
gondolataink és érzelmeink pedig sikerünket.Az ok-okozat törvénye értelmében a siker az
okozat, a tudatállapot pedig az ok.

Az önmegvalósítás sikeréhez ennek ismerete elengedhetetlen:

 

sikerfolyamat

 

EMBERI TÉNYEZŐK

 

A siker és a fejlődés útján a tudat működésének ismerete mellett kihagyhatatlanok
az emberi tényezők.
Ahhoz, hogy megteremtsük az anyagi és szellemi függetlenséget, négy területen kell fejlődnünk..

1.El kell indulni a szellemi gazdagság felé vezető úton.
2.El kell indulni a lelki gazdagság felé vezető úton.
3.El kell indulni az energetikai gazdagság felé vezető úton.
4.El kell indulni a fizikai gazdagság felé vezető úton.

A négy terület kölcsönhatásban van egymással, és az emberek nagy része ösztönösen
éli meg ezeket.
Ahhoz, hogy tudatosan érhess el fejlődést, tisztában kell lenned ezekkel.
Az első a tudással, ismeretekkel, szakmai jártassággal kapcsolatos.
A második a lélekkel, a jóindulattal és másokkal szembeni érzésekkel kapcsolatos.
A harmadik a belső és külső energiákkal kapcsolatos.
A negyedik pedig az egészség és a pénz.
Akkor jó, ha ezen a négy területen hasonló ütemben haladunk.Amennyiben  az egyiken
sokkal gyorsabban, akkor a legnagyobb tanítómester, az univerzum figyelmeztetéseket
küld.Ha ezeket nem vesszük figyelembe akkor jönnek a kudarcok, s ha ez sem elég, a
büntetés.
Amikor az általunk választott tevékenység ismereteit elsajátítjuk, szakmailag képezzük
magunkat, akkor elindultunk a szellemi gazdagság felé.Ha tudásunk lelkileg feltölt és általa
indíttatást érzünk arra, hogy másokat is részesítsünk ebben az állapotban, akkor a lelki
gazdagság felé is elindultunk.Amennyiben az előző két folyamat következményeképpen
növekszik energiaszintünk, energetikailag gazdagodunk.Ha ez a három folyamat szépen
végbemegy, egészségesek leszünk, és megjelenik tevékenységünk eredményeképpen a pénz.

Elindulva az önmegvalósítás útján, az első lépések könnyűek, és az emberek szívesen
megteszik.A következő szakaszban megjelennek a kihívások, mint tanítások, amelyeket
könnyebben, vagy nehezebben, de még meg tudunk oldani az akkor ránk jellemző tudatállapot segítségével.Ezt már csak az emberek egy része hajlandó felvállalni.A későbbiekben
szembetalálhatjuk magunkat olyan nehézségekkel, amelyekről azt gondolhatjuk, hogy
képtelenek vagyunk megoldani.Ekkor vizsgáljuk meg a négy területet, hogy hol maradtunk
el a fejlődésben.

 

HATALMI DRÁMÁK

 

Az önmegvalósító ember számára sikerét meghatározóak az alábbi ismeretek:
Az emberek általában kevésnek érzik saját energiájukat, és ezért igyekszenek mások
fölött uralkodni, hogy az emberi kommunikációban áramló energiát megszerezzék maguknak.
Létezik az univerzális energiaforrás, de az meberek mindaddig nem tudnak ehhez kapcsolódni,
amíg fel nem hagynak a másoktól szerzett energia használatával.
Az energiaszerzés módszere mindegyikünk számára azonos azzal, amit gyerekkorában
használt, ha magára akarta vonni a figyelmet, maga felé akarta irányítani az energiát.
Mindannyian ennél a módszernél rekedtünk meg, ezt ismételgetjük újra és újra. Csak
annyit veszünk észre, hogy általában ugyanolyan dolgok történnek velünk.
Két módon próbál az ember társaitól energiát szerezni; aktívan (agresszívan), vagy passzívan,
ehhez a két módszerhez két-két típus tartozik, tehát az energiaszerzés módszere szerint az
embereket négy fő típusba sorolhatjuk.
A pszichológia szerint az ember három módon viszonyul társaihoz.A két aktív típus a szülői
állapotnak felel meg, a passzív típusok a gyermeki állapotnak, míg ha valaki képes felülemelkedni
ezen és egyenest az univerzális energiából meríteni, az a felnőtt állapot.
Az aktív típusok egyike a megfélemlítő.Ez a típus mindig uralni akarja a terepet.Alapvetően
énközpontú, szereti éreztetni a hatalmat, sokszor parancsolgató, harsány, vagy
hangulatváltásaival vonja magára a figyelmet.Jelenlétükben sokszor félelmet, vagy szorongást
érezhetünk.
A másik aktív típus a vallató.Ezek az emberek általában kritikusak, folyton a hibákat figyelik,
és sokszor maximalisták.Kérdéseikkel  tartják sakkban a másik embert, aki meg akar felelni nekik,
de ezáltal egyre több energiát áramoltat feléjük.A vallató mindig figyel, embertársai figyelmét
intelligenciával, logikával irányítja maga felé.
A passzív típusok egyike a zárkózott.Ez a típus általában rejtélyesnek vagy megközelíthetetlennek mutatkozik, mert tudat alatt azt gondolják, hogy ezáltal felkeltik a többi ember érdeklődését,
miáltal azok megpróbálják feloldani elszigeteltségüket.Sokszor magányosak és távolságtartók,
mert attól félnek, hogy mások megkérdőjelezik döntéseiket, vagy rájuk kényszerítik akaratukat.
A másik passzív típus a szegény én.Ő mindig borúsan látja saját helyzetét.Inkább bajaira
összpontosít, mintsem cselekedne, szeret mások javára lemondani.Úgy érzi, hogy nincs elég
ereje ahhoz, hogy változtasson, ezért igyekszik mások együttérzését kierőszakolni.Általában
sebezhetőnek, sokszor kiszolgáltatottnak mutatja magát, de a megoldások nem érdeklik, mert
így elveszíteni energiaforrását.
Ezek a típusok általában a gyermekkorban már kialakulnak.Megjelenhetnek a szülő-gyermek
kapcsolatban, majd később a párkapcsolatban is.A megfélemlítő a szegény én típust, míg a vallató a zárkózottat vonzza magához, mert így kölcsönösen energiát nyernek egymástól.
Ahhoz, hogy abbahagyjuk az energiaszerzés eme módszerét, először fel kell ismernünk, hogy mi
magunk melyik csoporthoz tartozunk.Majd meg kell tanulnunk az univerzális energiára ráhangolódni,
így folyamatosan energiához jutunk, anélkül, hogy azt másoktól vételeznénk automatikus
cselekedetekkel.
A siker folyamata és az önmegvalósítás a következő fejlődési úton érhető el a különböző
típusoknál:
Egy megfélemlítő esetében a legjobb út, ha vezetővé képzi magát.Így lehet önérvényesítő és
magabiztos, anélkül azonban hogy arrogánsnak vagy uralkodónak kelljen mutatkoznia mások előtt.
A vallató kiváló tanácsadóvá képezheti magát, ha kérdezősködési hajlamát érdeklődésre használja,
kommunikációs képességeit pedig tanításra használja.
A zárkózott típusnak fel kell szabadulnia a kívülállás kényszere alól, és független gondolkodóvá kell
válnia.Ha így tesz, akkor képességeit a gyógyítás vagy a művészetek terén használhatja, akár író
lehet.
A szegény én ha felszabadítja magát a mások együttérzésének kikényszerítése kényszeréből, jó
szociális munkás, vagy gyógyító, esetleg újító lehet.

 

A FEJLŐDÉSI FOLYAMAT

 

A tudat fejlődésének folyamatát jól lehet ábrázolni, ha azt szakaszokra bontjuk.
Az első szint az elutasítás.Ide tartoznak azok akik nem akarnak a már működő rendszerhez
csatlakozni, vagy azért mert félnek, vagy azért,mert úgy érzik, nincs rá szükségük.Az ami
innen kimozdítja az embereket a fájdalom.A fájdalom lehet fizikai és lelki, a testi fájdalmat
általában  megelőzi valamilyen lelki gyötrelem.
Ha valaki nem az álmai vagy vágyai miatt lép a rendszerbe, biztosan van valamijen „fájdalma”.
Ilyen fájdalom lehet például a pénz hiánya.
A következő szint az érdeklődés.A munkatárs ebben az állapotban a legnyitottabb, itt a
legérdemesebb elkezdeni az oktatást.A tanítás következtében kialakul a vágy, ő is sikeres
akar lenni.Ha a vágy kialakul, szinte törvényszerűen megjelenik a kételkedés.A munkatárs arra
vágyik hogy sikeres legyen, de a vággyal együtt érkezik a kétely; mi van ha...Ez nem más mint
egy félelem, mi van ha mégsem kapjuk meg, érjük el amit akarunk.Minél erősebb a vágy, annál
erősebb a kétely.A kétely az ego próbálkozása,
amely mindenáron a biztonságra törekszik.Ennek a fázisnak a megjelenése a lehető
legtermészetesebb.A kételyen való felülemelkedésre a legalkalmasabb az önszuggesztió, ill. a
céllal társuló erős gondolatok és pozitív érzelmek.
Ha a kételkedés fázisán sikeresen túl van a munkatárs, akkor következik a megértés állapota.
Ebben az állapotban érdemes újra elővenni és tanítani az oktatási rendszert, mert még
mélyebben képesek megérteni és elsajátítani.
A megértés fázisának a végén már olyan tisztán látunk, hogy van egy pont amikor úgy érezzük
„mindenki hülye aki nem ezt csinálja”.Ez a fanatizmus szintje.Ez az állapot szerencsére gyorsan
elmúlik, és amikor a fanatizmus állapotában megnyugszunk, kialakul a lelki béke.
Ezzel kialakul a részleges vagy üzleti megvilágosodás.Az ilyen ember még fanatikus, de ez már
kívülről nem látszódik.Erről az állapotról már nem lehet visszaesni.Neki a gyakorlati tapasztalattal megszerzett érzéseket kell egyre magasabb szinten megélni.
Ez juttat el a bölcsesség állapotába.Ebben az állapotban egyre kevébé van szükség a tudatalattiban
elraktározott információkra, egyre inkább a „felülről érkező” univerzális energiával érkező gondolatok befolyásol-
nak.
Ennek az energiának a tudatos használata vezet végül el a teljes vagy univerzális
megvilágosodottsá
ghoz, az önmegvalósítás felsőfokához, amely siker minden szinten.
A fejlődés sikerfolyamatában egyre magasabb tudati szintre jutunk.

 

fejlodesi folyamat

 

 

KUDARC, PRÓBATÉTEL, KIHÍVÁS

 

Ha sikeresek akarunk lenni tudnunk kell megkülönböztetni éskezelni a következő helyzeteket:
A büntetés energetikai szempontból energiaáramlás tőlünk a környezetünk felé.Jelentkezhet
betegséganyagi veszteség, vagy egyéb formájában.Büntetést akkor kapunk, ha negatívan
használjuk fel tudásunkat és képességeinket, vagyis olyasmit teszünk ami nem előnyös mások számára.Például ha valakit akarata ellenére ráveszünk valamire, akkor az büntetéssel jár.
A kudarc nem más mint a legnagyobb tanítómestertől, az univerzumtól származó energetikai
információ.Azt tudatja velünk, hogy megjutalmaz pozitív erővel, mert teszünk valamit a fejlődésünk érdekében, de ahhoz, hogy sikert produkáljunk, más utat kell választanunk.A büntetéstől az
különbözteti meg, hogy nem okoztunk másnak kárt, csak az utolsó lépést elrontottuk.Ha újra
kudarc ér, újabb utat kell keresnünk, ehhez kell a kitartás.Ha így reagálunk, előbb-utóbb
megtaláljuk a helyes utat és a megoldást.Tehát kudarc esetén  pozitív energia áramlik felénk és
rajtunk múlik, hogy pozitív gondolatokkal energiaszint-növekedést,vagy romboló gondolatokkal
csökkenést okozunk e magunknak.
A kihívás vagyis próbatétel azt jelenti, hogy helyesen cselekszünk, az irány is jó, egyetlen
lépésre vagyunk csak a sikertől.Minden információ a birtokunkban van ahhoz, hogy a következő
szintre lépjünk, a szükséges energia is a rendelkezésre áll, de az univerzum utolsó próbaként
leellenőrzi, hogyan használjuk a megszerzett tudásunkat és képességünket, nem élünk e
vissza vele?
Jó hasonlat a közúti közlekedés.Amikor megszegjük a közlekedési szabályokat, akkor büntetésre számíthatunk.
Ha zsákutcába hajtunk azért nem jár büntetés, de nem tudunk továbbhaladni,ezért másik utat kell keresnünk.Ez megfelel a kudarcnak.Ha betartjuk a szabályokat és a jó úton haladunk, biztosan
odaérünk, de előfordulhat, hogy az út tovább tart mint gondoltuk.Azért ugye nem fordulunk vissza?


A tudat működésének ismerete - Sikerfolyamat - Fejlődés - Önmegvalósítás

Az önmegvalósítás energetikája a gyakorlatban - személyes energiád erejének megnövelése:

A személyes energia mesterei

 

Teljes gyakorlati útmutató az önmegvalósítás minden szintjéhez (siker, egészség, bőség, boldogság):


Az önmegvalósítás iskolája


 

 

Asztali nézet